Κορυφαίες πωλήσεις

Firewall 

Τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο συχνό το φαινόμενο των σκόπιμων ηλεκτρονικών επιθέσεων εναντίων δικτύων και υπολογιστών με συνέπεια την απώλεια της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μιας εταιρίας.  Η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή ή βιομηχανική κατασκοπεία έχουν πολλές φορές ως συνέπεια απαιτήσεις αποζημιώσεων από τρίτους ή ακόμα και επιβολή σημαντικών κυρώσεων από τις αρχές.

Η ασφάλεια των επιχειρήσεων από κάθε ηλεκτρονική απειλή αλλά και η αύξηση της διαθεσιμότητας των υποδομών γίνεται αποτελεσματικά με ένα next generation UTM Firewall της lancom.
Τα UTM Firewall της lancom είναι καινοτόμες συσκευές Γερμανικής Τεχνολογίας με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

Stateful inspection Firewall, Connection Tracking, Intrusion Detection & Prevention, User authentication, Application Control, Deep Packet Inspection, Web / Content Filter, Surf Control, DMZ, Cloud Antivirus / Antispam Gateway, HTTPS Proxy

Επίσης διασφαλίζουν την αύξηση και την διαθεσιμότητα του δικτύου με  Load Balancing, Traffic Shaping, Multi WAN, Failover Lines, QoS & T-Flags, High Availability Mode, Routing, VLANs.

Η multitec ως επίσημος συνεργάτης της lancom είναι έτοιμη να προτείνει την βέλτιστη λύση για την επιχείρηση σας.

Σύγκριση 0

Χωρίς προϊόντα

Δεν έχει υπολογιστεί Αποστολή
0,00 € Σύνολο

Οι τιμές δεν περιέχει Φ.Π.Α.

Ταμείο